Апартамент, кв. Чайка – Врати и Кухня

Освен вратите на преден план, наша работа са и ЕЛ-инсталациите, настилките, стените, корнизите и др.

Баня Гардения от поста по-надолу също е част от това жилище.