Баня във Виолет, кв. Трошево, Варна

Визуализации към проекта:
Снимки след ремонта: