Артистичен Таван, Варна Център

Малко жилище на клиентка с много изтънчен вкус.